choose your language choose your language

Alle trainingen kunnen individueel of in groepsverband gevolg worden en worden stuk voor stuk ondersteund door bestaand tekstmateriaal en speciaal gekozen e-oefeningen. Voor het maken van deze oefeningen kunt u inloggen op deze site. U werkt in uw browser en hoeft geen extra software te installeren.

basiscursus Engels zakelijk Engels on-the-job Engels op peil houden E-helpdesk zakelijk schrijven
Basiscursus Engels Ideaal voor beginners. In deze cursus verwerft u de elementaire vaardigheid in spreken, luisteren, lezen en schrijven. Zo legt u een solide grammaticabasis om later op verder te bouwen. De cursus omvat in totaal 40 uur. Het verdient aanbeveling om minstens ťťnmaal per week een les van twee uur te volgen.
Cursus zakelijk spreken De cursussen zakelijk spreken zijn gericht op effectieve communicatie en interactie. Er wordt aandacht besteed aan de juiste toepassing van grammatica en vocabulaire en aan spreekvaardigheid en origineel taalgebruik. Op verzoek kan extra aandacht besteed worden aan verschillende aspecten van het zakenleven, zoals financiŽn, personeelszaken, logistiek of het op peil houden van taalvaardigheid. Het taalgebruik bij specifieke taken als het voeren van telefoongesprekken, het geven van presentaties en bij vergaderingen en onderhandelingen is vanzelfsprekend een vast onderdeel van de cursus. Een standaardcursus zakelijk spreken omvat 20 uur.
On-the-job learning Dit - leren in de praktijk - biedt deelnemers de mogelijkheid om met elkaar problemen te behandelen, te discussiŽren en ervaringen uit te wisselen. De cursusleider is hierbij aanwezig, maar mengt zich er niet in. Hij/zij registreert slechts wat er gebeurt, levert feedback en geeft vervolgopdrachten. Deze aanpak is speciaal geschikt voor zakenmensen die graag heel praktisch werk en taaltraining combineren.
Engels op peil houden Deze cursus is ideaal als aansluiting op de spreekvaardigheidcursussen. Hij omvat 20 uur, op te nemen naar behoefte. Hierdoor is hij zeer geschikt voor mensen met een drukke agenda die graag hun Engels op peil houden voor vergaderingen, onderhandelingen, presentaties of het corrigeren van documenten.
E-Helpdesk Ideaal voor wie regelmatig e-mails, brieven en werkverslagen moet schrijven. Een korte tekst of een specifieke vraag wordt naar de cursusleider gemaild en deze stuurt zo snel mogelijk zijn commentaar of antwoord retour. Deze optie kan ook met een cursus gecombineerd worden en zo praktische support bieden op de werkplek.
Zakelijk schrijven De cursus schrijven richt zich op juiste toepassing van de grammatica, correct woordgebruik, op schrijfstijl, verschillen in vormelijkheid, standaarduitdrukkingen en valkuilen bij vertalingen. Ook zijn er speciale cursussen schrijven voor secretariaatsmedewerkers en managers.
Nederlandse versie English version