choose your language choose your language

Euregio English verzorgt de voorbereiding op drie examens van de Cambridge General English Exams:
First Certificate in English, Certificate in Advanced English en Certificate of Proficiency in English.
De examens toetsen het gebruik van het Engels op tal van terreinen, zoals bijvoorbeeld het zakenleven. Ze worden door bedrijven en universiteiten over de hele wereld erkend. Zij zijn ideaal voor wie in een Engelssprekend land wil werken, wonen of studeren, maar motiveren u ook uw kennis te verbeteren en geven u meer vertrouwen in uw eigen vaardigheden. Alle examens kunnen worden afgelegd in Eindhoven. Twee keer per jaar, doorgaans in juni en december. Onderstaande tabel toont de plaats van de examens binnen de Council of Europe Levels.

examen
Cambridge General English Exams Council of Europe Level
  A1 Breakthrough (Beginner)
  A2 Waystage
  B1 Threshold (Intermediate)
FCE (First Certificate in English) B2 Vantage
CAE (Certificate in Advanced English) C1 Effective Proficiency (Advanced)
CPE (Certificate of Proficiency in English) C2 Mastery

First Certificate in English.

Het FCE-examen wordt elk jaar door meer dan 270.000 mensen in meer dan 100 landen afgelegd. FCE staat voor voldoende beheersing van het Engels om te kunnen functioneren in administratieve, secretariaat- en managementfuncties in bedrijven met Engels sprekend personeel. Wie het diploma behaald heeft, is in staat standaardbrieven te schrijven, voert telefoongesprekken en heeft geen moeite met het begrijpen van instructies, eenvoudige handleidingen en artikelen.

Certificate in Advanced English.

Het CAE-diploma garandeert een bijna allround niveau Engels in sociale contacten als ook in werksituaties en biedt een goede basis voor verdere studie. Het diploma stelt u in staat met zelfvertrouwen in het Engels te communiceren in bijna alle dagelijkse situaties. Van deelnemen aan vergaderingen en discussies, helder uw mening formuleren tot het begrijpen en schrijven van verschillende soorten teksten, waaronder zakenbrieven en rapporten. Bovendien kunt u met dit diploma universitair onderwijs in het Engels volgen. Meer dan 60.000 mensen in 60 landen leggen elk jaar CAE-examen af.

Certificate of Proficiency in English.

Het CPE-diploma geeft aan dat u in staat bent in praktisch elke situatie waarin Engels gesproken wordt effectief te functioneren en dat uw Engels gelijk staat aan dat van een geschoolde native speaker. Wanneer u dit examen met goed resultaat aflegt, behaalt u een persoonlijk succes van betekenis. U beschikt niet alleen over een goede kennis van vocabulaire en grammatica, maar beheerst de taal in elke dagelijkse praktijk.

Nederlandse versie English version